Peugeot PLUS

Vill du äga din Peugeot, erbjuder vi det nya Peugeot Plus.

Ett helt nytt koncept baserat på 36 månader, där service, fabriksgarantier och vägassistans ingår redan från start.
 
Du löser din restskuld efter avtalets upphörande och erhåller alla dina månadsbetalningar som avdrag (avdraget är här beräknat som mellanskillnaden mellan det ursprungliga listpriset och det fastställda restvärdet på bilen). Avdraget avräknas från bilens ursprungliga försäljningspris. Försäljningspriset fastställs som aktuellt listpris. Du betalar alltså inte bara en väldigt låg månadskostnad, du betalar dessutom direkt till dig själv.
 
Om du vill ha ett helt bekymmersfritt bilägande kan vi dessutom erbjuda dig ett garanterat restvärde. Kontakta din lokala återförsäljare för mer detaljerad information och ett prisförslag baserat på just dina förutsättningar.
 
Väljer du att inte köpa ut bilen efter 36 månader, vilket bestäms vid avtalets tecknande, kommer din månadskostnad anpassas efter återförsäljarens specifika restvärde. Detta avtalas på plats mellan dig som kund och enskild återförsäljare.

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade