Peugeot EASY

PEUGEOT EASY

Bilägande ska vara tryggt, enkelt och flexibelt. Och för alla. Därför lanserar vi på Peugeot nu ett nytt sätt att äga bil - Peugeot Easy.
Med Peugeot Easy skapas nya möjligheter för dig som vill ha en ny Peugeot.

Med detta unika koncept får du:

  • Möjlighet att äga din bil i 3–5 år och sedan lämna tillbaka den till ett på förhand fastställt återköpspris.
  • Förlängd garanti i upp till 5 år, beroende på hur länge du vill behålla bilen.
  • Valmöjligheten att efter 3–5 år lämna tillbaka din bil, köpa din bil eller förlänga det gällande lånet. Allt till ett på förhand fastställt restvärde.
  • Möjlighet att när som helst efter 1 år, kunna lämnatillbaka bilen och dessutom få pengar tillbaka.

Peugeot Easy – för ett enklare bilägande.
Kontakta din lokala Peugeotåterförsäljare för mer information.