COVID19-information LÄS MER

TEKNOLOGI OCH SÄKERHET

AVLÄSNING AV SKYLTAR

Den multifunktionella kamerani känner igen hastighetsskyltar och informerar dig om den aktuella hastighetsbegränsningen i kombination med/eller på head-up-displayen. Den avlästa hastigheten föreslås som rekommenderat värde för din farthållare eller fartbegränsare, om den är aktiverad.

BACKKAMERA

Backkameran med 7" pekskärm (beroende på version) aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i. Den erbjuder ett flygfoto i 180° över backzonen för din skåpbil och dess omgivning. Backvyn innehåller linjer för guidning som följer med när du svänger med ratten. Vid förekomst av eventuella hinder bakom bilen, utför systemet automatiskt en inzoomning, som kompletteras av andra vyer genom några enkla kommandon.

ACTIVE SAFETY BRAKE

Active Safety Brakei är ett automatiskt nödbromssystem som med hjälp av en kamera och en radar upptäcker fasta eller rörliga hinder framför fordonet. Om inte föraren vid potentiell kollision bromsar tillräckligt tar systemet över och bromsar automatiskt in fordonet. Detta bidrar till att undvika kollisioner i hastigheter lägre än 30 km/h, eller till att minska effekterna vid kollision genom att sänka hastigheten.

AUTOMATISK VÄXLING TILL ELLER FRÅN HELLJUS

Systemeti är aktiverat på natten. Systemet växlar automatiskt över från helljus till halvljus och omvänt när andra fordon detekteras av kameran.

AIRBAGS

/image/84/0/peugeot_expert_layout5-1.131840.jpg

Skåpbilen Peugeot Expert är utrustad med 4 airbags:
- 2 främre airbags för att skydda huvud och överkropp på föraren och passageraren vid en eventuell frontalkrock
- 2 sidoairbags vid framsäteti  för att skydda föraren och passageraren fram vid eventuell sidokrock