PEUGEOT SATSAR PÅ MILJÖN

På Peugeot är vi noga med varje etapp av fordonets livscykel och när en bil skrotas kan i dag hela 85 % av allt material återvinnas. Men vi stannar inte där utan tar miljöengagemanget ett steg längre genom att erbjuda miljövänliga lösningar för underhåll av bilen.

UTBYTESDELAR

EN MEDVETEN KVALITETSLÖSNING

Om du behöver byta en del i din Peugeot kan det vara bra att veta att du har mer än en möjlighet. En utbytesdel är en reservdel med ursprung från begagnade delar av Peugeotbilar, som renoverats till absolut nyskick och omfattas av samma tillverkningsgaranti som nya originaldelar. Genom att välja en utbytesdel är du med och bidrar till vår satsning att minska bilens miljöpåverkan.

ETT EKONOMISKT OCH HÅLLBART VAL

Vi tycker inte att det inte ska vara svårt eller dyrt att göra ett medvetet val. Att välja utbytesdelar har klara fördelar. Till en begränsad kostnad, väl avvägd till din bils ålder, kan du förlänga din Peugeots livslängd så att den fortsätter att vara i perfekt skick. Samtidigt bidrar du till vår satsning på att skydda miljön samt återvinna och begränsa mängden avfall.

FRAMTIDEN

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar där man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Från att Producentansvaret föreskrivit att en uttjänt bil ska återvinnas till minst 85 % ändrades detta i 2015 till 95 %. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Mer om vad som ingår i producentansvaret kan du läsa om på BilReturs hemsida.

TECHNATURE® - EN NY SLAGS EFFEKTIVITET

PROFESSIONELL KVALITET HEMMA

Som ett led i Peugeots miljötänk har ett nytt och mer miljövänligt sortiment av underhållsprodukter för bilen tagits fram under samlingsnamnet Technature®. Serien består av effektiva och högpresterande underhållsprodukter som är garanterat snälla mot miljön. Samtliga produkter är biologiskt nedbrytbara mellan 60 % - 99 %. Kontakta din Peugeotförsäljare för att köpa underhållsprodukterna.

RESPEKT FÖR NATUREN

Peugeot har stränga urvalskriterier vilket gör det möjligt att för varje produkt ange huruvida de är giftfria och biologisk nedbrytbara, tillsammans med vilka hygien- och säkerhetsfördelar de har. För att underlätta för kunden är varje produkt märkt med en miljösymbol och försedda med en text som beskriver den aktuella produktens viktigaste miljöegenskaper.