COVID19-information LÄS MER

PEUGEOT SERVICEAVTAL

Du kan teckna serviceavtal på samtliga Peugeotmodeller tills det att bilen genomgått första underhållsservice* eller blivit ett år.
Serviceavtal tecknar du enklast hos din närmaste auktoriserade Peugeotåterförsäljare. Du kan välja mellan Easy- eller Fullserviceavtal beroende på vilken nivå du vill ha på din service.
När du väljer att teckna något av serviceavtalen bestämmer du hur lång tid samt vilken körsträcka som ska gälla. Bägge avtalen går att teckna från 36 månader till 60 månader. Körsträckan måste dock vara minst 45 000km under avtalad period.
Oavsett vilket avtal du väljer får du ett tryggt bilägande som säkerställer at bilen alltid underhålls med originaldelar från Peugeot och utförs av Peugeotutbildade tekniker. Om du har frågor om våra serviceavtal kan du kontakta din lokala Peugeot verkstad/-återförsäljare eller maila serviceavtal@peugeot.se

*Underhållsservice ska vara utförd enligt tillverkarens rekommendationer.