COVID19-information LÄS MER

KARRIÄR

Vår arbetsplats

Peugeot Sverige ska motivera och utveckla medarbetarnas kompetens för att klara såväl dagens som framtidens utmaningar, för att i slutänden vara bilbranschens bästa arbetsplats.

Vi definerar "bilbranschens bästa arbetsplats" som en arbetsplats där du får möjlighet till personlig-, ledarskaps- och kompetensutveckling i en dynamisk miljö. Vi tror på individanpassad anställning där du får möjlighet att växa men även bli utmanad för att utvecklas tillsammans med oss.

För att främja motivationen och engagemanget erbjuder vi ett toppmodernt kontor med alla de funktionella och arbetsrättsliga förutsättningar som krävs för dagens arbetsmiljö. Vidare erbjuder även företaget samtliga arbetsfrämjande förutsättningar inom friskvård, hälsocoach och mental träning vid behov.

Vår syn på rekrytering och bemanning

Vi lägger stor vikt vid vår rekryteringsprocess för att skapa en professionell nivå för både den sökande och oss som arbetsgivare. Målet är alltid att hitta den mest lämpande, utifrån kompetens och personliga egenskaper samt möjlighet för utveckling.

Det är genom rekrytering, såväl intern som extern, som vi säkrar företagets långsiktiga konkurrensfördel i bilbranschen. Vi vill attrahera både kvinnor och män, i olika åldersgrupper med olika bakgrund och erfarenhet. Vi tror på stark mångfald och olikheter för att tillsammans skapa en solid grund för företagets framtida utveckling. Vi ser det därför som en stor styrka att våra medarbetare representerar den mångfald som finns i vårt samhälle när det gäller kön, ålder, utbildningsnivå, politisk åsikt, religion, nationalitet och etisk bakgrund.

Utifrån det stora mänskliga och ekonomiska ansvar som föreligger för att behålla duktiga medarbetare, finns det en stark prioritering att tillsätta de medel som krävs för att ständigt utmana våra anställda.