Hoppa till innehåll
Karriär

Karriär

Vår arbetsplats
Peugeot Sverige ska motivera och utveckla medarbetarnas kompetens för att klara såväl dagens som framtidens utmaningar, för att i slutänden vara bilbranschens bästa arbetsplats.

Vi definierar "bilbranschens bästa arbetsplats" som en arbetsplats där du får möjlighet till personlig-, ledarskaps- och kompetensutveckling i en dynamisk miljö. Vi tror på individanpassad anställning där du får möjlighet att växa men även bli utmanad för att utvecklas tillsammans med oss.

För att främja motivationen och engagemanget erbjuder vi ett toppmodernt kontor med alla de funktionella och arbetsrättsliga förutsättningar som krävs för dagens arbetsmiljö. Vidare erbjuder även företaget samtliga arbetsfrämjande förutsättningar inom friskvård, hälsocoach och mental träning vid behov.
Jobba hos oss
K.W. Bruun Automotive AB hanterar importen av Peugeots person- och transportbilar samt reservdelar till den svenska marknaden. I Sverige har Peugeot ett brett återförsäljarnät som består av ca 80 auktoriserade återförsäljare och ca 90 auktoriserade verkstäder som servar de omkring 213 000 person- och transportbilar som rullar på de svenska vägarna. Varmt välkommen att söka någon av våra lediga tjänster.
Vår syn på rekrytering och bemanning
Vi lägger stor vikt vid vår rekryteringsprocess för att skapa en professionell nivå för både den sökande och oss som arbetsgivare. Målet är alltid att hitta den mest lämpande, utifrån kompetens och personliga egenskaper samt möjlighet för utveckling.

Det är genom rekrytering, såväl intern som extern, som vi säkrar företagets långsiktiga konkurrensfördel i bilbranschen. Vi vill attrahera både kvinnor och män, i olika åldersgrupper med olika bakgrund och erfarenhet. Vi tror på stark mångfald och olikheter för att tillsammans skapa en solid grund för företagets framtida utveckling. Vi ser det därför som en stor styrka att våra medarbetare representerar den mångfald som finns i vårt samhälle när det gäller kön, ålder, utbildningsnivå, politisk åsikt, religion, nationalitet och etisk bakgrund.

Utifrån det stora mänskliga och ekonomiska ansvar som föreligger för att behålla duktiga medarbetare, finns det en stark prioritering att tillsätta de medel som krävs för att ständigt utmana våra anställda.
Rekryteringspolitik

Detta är vår politik:

  • Att samtliga positioner blir tillsatta av den mest lämpliga kandidat, baserat på en helhets bedömning av såväl personliga som arbetsrelaterade egenskaper lämpad för tilltänkt tjänst.
  • Vi utvärderar flertalet olika egenskaper för att kunna jämföra olika kandidater på lika villkor. En rättvis rekryteringsprocess är för oss en självklarhet.
  • Att både vi och samtliga sökande har en positiv upplevelse, oavsett utfall, från rekryteringsprocessen. Det är i vårt största intresse att vi även framöver anses som en attraktiv arbetsplats.
  • Kvalitén av vår rekryteringsprocess avspeglas även i vårt varumärke.
  • Alla ansökningar hanteras rättvist.


För att stärka uppfattningen om en attraktiv arbetsplats är det viktigt att samtliga sökande får en professionell dialog genom hela rekryteringsprocessen. Därav önskar vi att mottaga samtliga ansökningar genom vårt digitala rekryteringssystem, detta även för att säkerställa att samtliga ansökningar blivit registrerade enligt plan. Det är således viktigt för oss att kunna säkerställa, starta och följa upp en process genom den databas som skapas genom detta system.

Referenser hanteras i samråd med den sökande och så sent i processen som möjligt. Referenstagning görs i samtliga anställningsprocesser.