COVID19-information LÄS MER

PEUGEOT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

PEUGEOT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Peugeot erbjuder ett brett modellprogram både vad det gäller personbilar (tjänstebilar och servicebilar) och transportbilar väl anpassade för företag. Våra bilar är klassledande gällande TCO (Total Cost of Ownership) genom konkurrenskraftiga priser, stabila och bra restvärden, bränslesnåla motorer och låga servicekostnader.

Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information om Peugeot. Om ditt företag är intresserad av att upprätta ett ramavtal med Peugeot Sverige så kontakta Patric Sandgren på e-post: psa@peugeot.se.

Välkommen!