COVID19-information LÄS MER
/image/84/9/peugeot_traveller_header4.77849.jpg
/image/84/9/peugeot_traveller_header4.77849.jpg
PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS

AVLÄSNING AV SKYLTAR OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Den multifunktionella kamerani känner igen hastighetsskyltar och informerar dig om den aktuella hastighetsbegränsningen i kombination med/eller på head-up-displayen. Den avlästa hastigheten föreslås som rekommenderat värde för din farthållare eller fartbegränsare, om den är aktiverad.  

BACKKAMERA

Backkamerani aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i. Den erbjuder ett flygfoto i 180° över backzonen för din bil och dess omgivning. Backvyn innehåller linjer för guidning som följer med när du svänger med ratten. Vid förekomst av eventuella hinder bakom din PEUGEOT Traveller Business, utför systemet automatiskt en inzomning, som kompletteras av andra vyer genom några enkla kommandon.

ACTIVE SAFETY BRAKE

Active safety Brakei tillhör en ny generation av automatiska nödbromssystem vid detektering av en överhängande risk för kollision. Kameran och radarn detekterar fasta eller rörliga hinder. Då inbromsning inte sker eller vid otillräcklig inbromsning av föraren, iscensätter systemet en inbromsning i förarens ställe. Det bidrar till att undvika kollision om hastigheten är lägre än 30km/h eller att minska effekterna därav genom att sänka kollisionshastigheten.

AUTOMATISK VÄXLING TILL HELLJUS

Systemeti är aktiverat på natten och växlar automatiskt över från helljus till halvljus och omvänt när andra fordon detekteras av kameran.

AIRBAGS

/image/84/2/peugeot_traveller_galerie-22-2.77842.jpg

Vid eventuell kollision, är passagerarskyddet i nya PEUGEOT Traveller Business förstärkt med 6 airbags:
 - 2 främre airbags för att skydda förarens huvud och överkropp vid en eventuell frontalkrock
- 2 sidoairbags vid framsätet för att skydda föraren och passageraren fram vid eventuell sidokrock
- 2 krockskyddsgardineri på andra och tredje raden för att skydda huvudet på passagerarna bak.

EURO NCAP-TEST

Kombinationen av ett stort utbud av säkerhetsutrustning, en ny plattform och en förstärkt struktur, har bidragit till att ge PEUGEOT Traveller Business 5 stjärnor i Euro NCAP:s tester.