COVID19-information LÄS MER

Rekryteringspolitik

REKRYTERINGSPOLITIK

Detta är vår politik:

  • Att samtliga positioner blir tillsatta av den mest lämpliga kandidat, baserat på en helhets bedömning av såväl personliga som arbetsrelaterade egenskaper lämpad för tilltänkt tjänst.
  • Vi utvärderar flertalet olika egenskaper för att kunna jämföra olika kandidater på lika villkor. En rättvis rekryteringsprocess är för oss en självklarhet.
  • Att både vi och samtliga sökande har en positiv upplevelse, oavsett utfall, från rekryteringsprocessen. Det är i vårt största intresse att vi även framöver anses som en attraktiv arbetsplats.
  • Kvalitén av vår rekryteringsprocess avspeglas även i vårt varumärke.
  • Alla ansökningar hanteras rättvist.

För att stärka uppfattningen om en attraktiv arbetsplats är det viktigt att samtliga sökande får en professionell dialog genom hela rekryteringsprocessen. Därav önskar vi att mottaga samtliga ansökningar genom vårt digitala rekryteringssystem, detta även för att säkerställa att samtliga ansökningar blivit registrerade enligt plan. Det är således viktigt för oss att kunna säkerställa, starta och följa upp en process genom den databas som skapas genom detta system.

Referenser hanteras i samråd med den sökande och så sent i processen som möjligt. Referenstagning görs i samtliga anställningsprocesser.