TEKNOLOGI OCH SÄKERHET

main
main

AVLÄSNING AV SKYLTAR

Den multifunktionella kamerani känner igen hastighetsskyltar och informerar dig om den aktuella hastighetsbegränsningen i kombination med/eller på head-up-displayen. Den avlästa hastigheten föreslås som rekommenderat värde för din farthållare eller fartbegränsare, om den är aktiverad.

BACKKAMERA

Backkamerani med 7" pekskärm beroende på version. aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i. Den erbjuder ett flygfoto i 180° över backzonen för din skåpbil och dess omgivning. Backvyn innehåller linjer för guidning som följer med när du svänger med ratten. Vid förekomst av eventuella hinder bakom bilen, utför systemet automatiskt en inzomning, som kompletteras av andra vyer genom några enkla kommandon.

ACTIVE SAFETY BRAKE

Active Safety Brakei är ett automatiskt nödbromssystem vid detektering av en överhängande risk för kollision. Kameran och radarn detekterar fasta eller rörliga hinder. Då inbromsning inte sker eller vid otillräcklig inbromsning av föraren, iscensätter systemet en inbromsning i förarens ställe. Det bidrar till att undvika kollision om du kör i en hastighet som är lägre än 30km/h, eller att minska effekterna därav genom att sänka kollisionshastigheten.

AUTOMATISK VÄXLING TILL ELLER FRÅN HELLJUS

Systemeti är aktiverat på natten. Systemet växlar automatiskt över från helljus till halvljus och omvänt när andra fordon detekteras av kameran.

AIRBAGS

/image/84/0/peugeot_expert_layout5-1.131840.jpg

Skåpbilen Peugeot Expert är utrustad med 4 airbags:
- 2 främre airbags för att skydda huvud och överkropp på föraren och passageraren vid en eventuell frontalkrock
- 2 sidoairbags vid framsäteti  för att skydda föraren och passageraren fram vid eventuell sidokrock