Hoppa till innehåll

Garanti

Garanti

 
 
NYBILSGARANTI
OCH FABRIKSGARANTI


När du köper en ny Peugeot kan du njuta av alla fördelar som kommer med en fullständig garanti: skydd mot tillverkarfel, lackeringsfel och genomrostning. Tillverkargarantin från Peugeot är giltig inom hela EU och i ytterligare 15 länder och regioner. Servicearbetet som täcks av dessa garantier genomförs kostnadsfritt hos en auktoriserad Peugeot-verkstad. 

 
 
NYBILSGARANTI
OCH FABRIKSGARANTI

 

När du köper en ny Peugeot kan du njuta av alla fördelar som kommer med en fullständig garanti: skydd mot tillverkarfel, lackeringsfel och genomrostning. Tillverkargarantin från Peugeot är giltig inom hela EU och i ytterligare 15 länder och regioner. Servicearbetet som täcks av dessa garantier genomförs kostnadsfritt hos en auktoriserad Peugeot-verkstad. 

GARANTIER SOM INGÅR

TILLVERKARFEL

Täckning:
 

 • Defekta komponenter, förutom komponenter som är utsatta för normalt slitage (t.ex. bromsbelägg) 

 

Utdrag ur garantin:
 

 • Reparation eller kostnadsfritt byte av defekta komponenter
 • Ersättning för haveri- eller bärgningskostnader vid haveri som täcks av garantin

 

Giltighetstid/km:
                                                                                                                                                                    

 • 3 år/100 000 km (det som inträffar först)

LACKERING

Fel som täcks:
 

 • Lackeringsfel i originalkarossen


Utdrag ur garantin:
 

 • Partiell eller total omsprutning eller omlackering för att korrigera felet


Giltighetstid/km:
 

 • 3 år (person- och transportbilar) 

GENOMROSTNING

Fel som täcks:
 

 • Genomrostning: korrosion av karossen inifrån och ut


Utdrag ur garantin:
 

 • Reparation eller byte av defekta komponenter där korrosionen är synlig


Giltighetstid/km:
 

 • 12 år (personbil) 
 • 5 år (transportbil) 

BATTERIGARANTI

Drivbatteriet i ditt el- eller hybridfordon omfattas av en utökad garanti. Den gäller i 8 år eller 160 000 kilometer för 70 % av dess laddningskapacitet, det som inträffar först.

 

Garantin säkerställer att åtminstone 70 % av din laddningskapacitet upprätthålls, annars kommer drivbatteriet att repareras eller bytas ut av Peugeot, i enlighet med gällande garantivillkor.

 

Dessutom har din elbil eller plug-in hybrid samma garanti som en bil med en traditionell förbränningsmotor (tillverkningsfel, lack, genomrost, m.m.)

HUR DIN GARANTI FUNGERAR I FEM PUNKTER

1. Hur hittar jag detaljerad garantiinformation?

Du hittar detaljerad information om de garantier som är aktuella för dig i dokumentationen som du fick när du köpte din Peugeot. Du kan även läsa i de allmänna garantivillkoren.

2. Hur fungerar garantin?

I händelse av incident efter köpet av din Peugeot (haveri, lackeringsfel, inifrån kommande genomrostning av karossen) ska du uppsöka en Peugeot-verkstad och ta med dig dokumentationen som du fick när du köpte din bil. Endast en auktoriserad Peugeot-tekniker kan bedöma huruvida felet kan repareras enligt Peugeots kommersiella garanti.

3. Vad händer om ett haveri inträffar när bilen fortfarande är under garanti? 

Vid haveri ska du kontakta Peugeot vägassistans. Våra experter kommer att kunna hantera incidenten på kortast möjliga tid. Dessutom kommer alla kostnader för haveri- eller bärgningstjänsten att täckas tills du anländer till närmaste Peugeot-verkstad (inom en maximal radie av 100 km). Om reparationstiden för din bil är längre än två timmar, kommer din verkstadsmekaniker att erbjuda dig ett alternativt transportmedel så att du kan fortsätta resa.

4. Löper garantin ut vid återförsäljning?

Din garanti kan överföras till den nya ägaren av din bil och samma villkor gäller för återstoden av avtalet.

5. Vem kan jag kontakta om jag har garantifrågor?

Du hittar detaljerad information om de garantier som är aktuella för dig i dokumentationen som du fick vid leveransen av din Peugeot. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta en Peugeot-verkstad.

VAGNSKADEGARANTI

 

Vagnskadegarantin gäller för Peugeot i tre år från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om denna Peugeot, skadas under garantitiden i Sverige, eller i länder som är anslutna till det så kallade Gröna kortsystemet eller under transport mellan dessa länder, betalar KW Bruun Automotive AB (Peugeot Sverige) vid varje skadetillfälle reparationskostnaden med avdrag för självrisk som anges i din bils garantibevis.

 
 
VAGNSKADE-GARANTI

 

Vagnskadegarantin gäller för Peugeot i tre år från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om denna Peugeot, skadas under garantitiden i Sverige, eller i länder som är anslutna till det så kallade Gröna kortsystemet eller under transport mellan dessa länder, betalar KW Bruun Automotive AB (Peugeot Sverige) vid varje skadetillfälle reparationskostnaden med avdrag för självrisk som anges i din bils garantibevis.

 
 
Skadeanmälan

 
Vid skada skall bilägaren med företeende av detta garantibevis omgående anmäla skadan till Peugeot Vagnskadegaranti/Trygg-Hansa på 0771-111 680.

De har uppdraget att administrera skaderegleringen på våra vägnar. Bilägaren ska kontakta en för Peugeot godkänd verkstad, som vidarebefordrar skadevärderingsrapport till Peugeot Vagnskadegaranti/Trygg-Hansa.

Har skada orsakats på person eller annan egendom än bilen som täcks av denna garanti, ska anmälan också göras till det försäkringsbolag, där bilen är trafikförsäkrad. Bilägaren äger ej göra gällande rätt till annan ersättning än som framgår av detta garantibevis eller för följdskador, förmögenhetsskador eller skada på annan egendom än bilen. Om anmälan görs senare än 30 dagar efter skadedagen, gäller inte garantin. Om bilägaren, till följd av skada eller sjukdom, är förhindrad att göra skadeanmälan inom angiven tid utsträcks tiden för skadeanmälan till 3 månader även om hindret finns kvar.

 

 
 
Skadeanmälan
 

Vid skada skall bilägaren med företeende av detta garantibevis omgående anmäla skadan till Peugeot Vagnskadegaranti/Trygg-Hansa på 0771-111 680.

De har uppdraget att administrera skaderegleringen på våra vägnar. Bilägaren ska kontakta en för Peugeot godkänd verkstad, som vidarebefordrar skadevärderingsrapport till Peugeot Vagnskadegaranti/Trygg-Hansa.

Har skada orsakats på person eller annan egendom än bilen som täcks av denna garanti, ska anmälan också göras till det försäkringsbolag, där bilen är trafikförsäkrad. Bilägaren äger ej göra gällande rätt till annan ersättning än som framgår av detta garantibevis eller för följdskador, förmögenhetsskador eller skada på annan egendom än bilen. Om anmälan görs senare än 30 dagar efter skadedagen, gäller inte garantin. Om bilägaren, till följd av skada eller sjukdom, är förhindrad att göra skadeanmälan inom angiven tid utsträcks tiden för skadeanmälan till 3 månader även om hindret finns kvar.