Hoppa till innehåll
Vagnskadegaranti

Vagnskadegaranti

Vagnskadegarantin gäller för Peugeot i tre år från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om denna Peugeot, skadas under garantitiden i Sverige, eller i länder som är anslutna till det så kallade Gröna kortsystemet eller under transport mellan dessa länder, betalar KW Bruun Automotive AB (Peugeot Sverige) vid varje skadetillfälle reparationskostnaden med avdrag för självrisk som anges i din bils garantibevis.
 

Skadeanmälan

Vid skada skall bilägaren med företeende av detta garantibevis omgående anmäla skadan till Peugeot Vagnskadegaranti/Trygg-Hansa, 205 44 Malmö, telefon 0771-111 680, som har fått vårt uppdrag att administrera skaderegleringen på våra vägnar. Bilägaren ska kontakta en för Peugeot godkänd verkstad, som vidarebefordrar skadevärderingsrapport till Peugeot Vagnskadegaranti/Trygg-Hansa.

Har skada orsakats på person eller annan egendom än bilen som täcks av denna garanti, ska anmälan också göras till det försäkringsbolag, där bilen är trafikförsäkrad. Bilägaren äger ej göra gällande rätt till annan ersättning än som framgår av detta garantibevis eller för följdskador, förmögenhetsskador eller skada på annan egendom än bilen. Om anmälan görs senare än 30 dagar efter skadedagen, gäller inte garantin. Om bilägaren, till följd av skada eller sjukdom, är förhindrad att göra skadeanmälan inom angiven tid utsträcks tiden för skadeanmälan till 3 månader även om hindret finns kvar.