Hoppa till innehåll
Underhåll av elbilar

SERVICE AV DIN ELBIL

SERVICE AV DIN ELBIL FRÅN PEUGEOT

Service av en 100 % elektrisk bil kräver en viss nivå expertis – när du överlämnar din Peugeot-elbil till en auktoriserad verkstad kan du lita på att du alltid får rätt och effektiv service i en av våra många erfarna verkstäder. Njut av enklare och billigare service med färre verkstadsbesök. 

EFFEKTIV SERVICE

Det finns många fördelar med underhållet av din elbil:
 

 • Den kräver mindre underhåll än en bil med förbränningsmotor: inga fler oljebyten, byten av oljefilter, kopplingsbyten och avgaskontroller. Detta betyder att du inte behöver besöka verkstaden lika ofta.
 • Slitaget på reservdelar, som bromsar, minskar.
 • Bilen går genom besiktningen enklare.


Service av en elbil kostar upp till 40 % mindre än service av en bil med förbränningsmotor. 

Ett särskilt serviceavtal

Teckna automatiskt ett serviceavtal för din elbil: säkerställ en problemfri körning och bästa möjliga andrahandsvärde.
 

 • Vägassistans (inklusive vid strömavbrott): din bil kommer att bärgas hem till dig, till din arbetsplats eller till närmaste laddstation, inom en radie av 30 km.
 • Defekter: byte eller reparation av defekta komponenter.
 • Periodiskt underhåll 
 • Byte av slitagedelar (bromsbelägg, torkarblad etc.) 
 • Batterikapacitetscertifikat

 

Med ett serviceavtal är du garanterad följande:
 

 • Att hålla serviceschemat för din elbil, vilket kostar mindre än om du måste betala för ditt underhåll från fall till fall.
 • Att betala ett fast belopp under hela avtalsperioden, oavsett vad som inträffar.
 • Ett ökat andrahandsvärde för din bil. 

 

 

 

EXPERTISEN HOS PEUGEOT-NÄTVERKET

Peugeots klassledande teknologi kräver service utförd av experter som har fått särskild utbildning och som har de rätta verktygen för att hantera elbilarnas unika funktioner.

De får löpande utbildning för att bemästra allt arbete som behöver utföras på elbilar, vilket säkerställer din bils hållbarhet, säkerhet och ett högt andrahandsvärde.

Det innebär att du inte tar några risker: lämna underhållet till biltillverkaren.

SERVICEÅTAGANDEN FÖR DIN ELBIL

Njut av din bil med större trygghet:

1. GARANTI  

Batteriet är garanterat i 8 år eller 160 000 km för 70 % batterikapacitet

 

2. PEUGEOT VÄGASSISTANS

Inklusive haveri orsakat av urladdat batteri 

 

3. UNDERHÅLL

Underhåll av din elbil inom hela Peugeot-nätverket

För enkel hantering:

4. SERVICEAVTAL

Med dedikerade tjänster för elbilar

 

5. ASSISTANS

Tillgänglig varje gång din bil är på verkstad 

 

6. TIDSBOKNING ONLINE