Hoppa till innehåll
Frågor om tjänstebilar

Frågor om tjänstebilar

Hur stor tjänstebilskostnaden blir per månad beror på storleken på Skatteverkets nybilspris (inkl. extrautrustning) för den Peugeot-modell som du väljer. Nybilspriset fastställs årligen av Skatteverket och följer din Peugeot under hela innehavstiden. Det beror även på din marginalskatt, hur mycket du kör, eventuell reduktion och avdrag för resor till och från jobbet.
Räkna ut förmånsvärdet på tjänstebil

Så här räknar du som tjänstebilsförare ut förmånsvärdet:
 

  • 31,7 % av prisbasbeloppet, för 2020 är basbeloppet 47 300 kr
  • 75 % av Statslåneräntan (med 0,50 % ränta som lägsta nivå), för 2020 är Statslåneräntan -0,05 % (07 mars 2020), multiplicerat med bilens pris enligt Skatteverkets prislista
  • 9 % av bilens pris enligt SKVs prislista, upp till 7,5 prisbasbelopp
  • 20 % av den del av bilens SKV-pris som överstiger 7,5 prisbasbelopp
Nedsatt förmånsvärde för miljöbil

Skatteverkets definition på en miljöbil presenteras nedan. Genom de särskilda regler som finns för miljöbilar blir förmånsvärdet i vissa fall lägre för miljöbilar än för närmast jämförbara bilar. Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar.

Nedsättning av förmånsvärdet sker enligt följande.
 

  • El- och plug-in hybridbilar (laddhybrider), som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max 16 000 kronor inkomstår 2012-2016 och max 10 000 kr från och med inkomstår 2017.
  • Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.


Reglerna om 40 % nedsättning är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Drivmedelskostnad

Föraren står för den rörliga kostnaden för sin privata körning med tjänstebilen. Drivmedlet ingår inte i tjänstebilens förmånsvärde. Arbetsgivaren kan hantera drivmedlet på två olika sätt: antingen ersätta drivmedelskostnaden vid tjänsteresor, eller ge drivmedlet som löneförmån.
 

  • Tjänstebilsföraren – betalar allt drivmedel privat och kan via reseräkning få en skattefri drivmedelsersättning av arbetsgivaren för alla tjänsteresor. För år 2020 är den skattefria ersättningen för tjänstekörning 6,50 kr/mil om tjänstebil som drivs med diesel används och 9,50 kr/mil om tjänstebil som drivs med annat än diesel används.
  • Arbetsgivaren - betalar allt drivmedel, och ger den del av drivmedelskostnaden som avser privat körning som lön. Den faktiska privata drivmedelskostnaden ska i detta fall multipliceras med 1,2. Det betyder att drivmedlet du använder privat får ett förmånsvärde som är 20 % högre än det verkliga värdet.


Reglerna om 40 % nedsättning är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Avdrag för resor mellan bostad och arbete
Du har möjlighet att göra avdrag för resor till och från arbetet. Villkoret som gäller är att tidsvinsten ska vara minst 2 timmar per dag och att avståndet ska vara minst 5 km enkel resa. Avdraget som tjänstebilsinnehavaren kan göra är 18,50 kr/mil för el- och hybridbil, 6,50 kr/mil för dieseldriven bil och 9,50 kr/mil om bilen är bensindriven. De första 11 000 kronorna är inte avdragsgilla.
Avdrag om du kör långt
Arbetsgivaren får reducera förmånsvärdet till 75 % av fullt förmånsvärde om tjänstekörningen uppgår till minst 3 000 mil/år.
Extrautrustning
Kostnaderna för all fabriksmonterad extrautrustning och lokalt monterade tillbehör (inklusive arbetskostnad) ska läggas till SKV:s nybilspris. Detta är det totalpris som sedan ligger till grund för beräkning av förmånsvärdet.