Hoppa till innehåll
Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling

Kundnöjdhet
Som ett led i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete mäter vi kundnöjdhet, vilket innebär att du som kund får en enkät skickad till dig efter din service på verkstaden. På enkäten får du svara på ett par frågor kring din upplevelse av besöket på verkstaden och på utfört arbete. Svaren skickas sedan till berörd verkstad som får ta del av dina upplevelser. Vi följer GDPR och du som kund har möjlighet att vara anonym i enkäten.
 

Mystery Shopping

Som ett led i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete har vi anlitat Kontrollerad Bilverkstad (KBV) för att genomföra Mystery Shopping i vårt verkstadsnät. KBV ägs av Motorbranschens Riksförbund som är helt märkesoberoende. Syftet med programmet är att öka styrkan i det auktoriserade nätverket och säkerställa kvaliteten gentemot våra slutkunder. Verkstäderna revideras både avseende kundbemötande och kvalitet på service och teknik på utfört arbete. Det sker genom anonyma verkstadsbesök där en representant från KBV på förhand har preparerat 5–7 fel på kundens bil innan den lämnas in för åtgärd på verkstaden. Felen är varken akuta eller riskabla för kunden att köra med till verkstaden. KBV kontrollerar omgående efter service om felen har hittats och återvänder direkt till verkstaden för genomgång av testet.